Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Alkoholio reklama
Alkoholio reklama2018-08-03T11:21:19+03:00

Alkoholio reklama. Naudinga informacija

Nuo 2018 m. sausio 1 d. alkoholio reklama draudžiama!
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Rekomenduojame:

  • Prekybos alkoholiniais gėrimais vietose alkoholinių gėrimų gamintojų ar alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir registruoti prekių ženklai gali būti pateikiami neutraliame fone. Kartu su leistinais elementais gali būti pateikiami vaizdiniai, nenusiję su žmonėmis, emocijomis, psichinės veiklos išraiška ir pan.
  • Mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, gali būti teikiama dalis ant alkoholinių gėrimų etikečių, pakuočių, pateiktos ženklinimo informacijos.
  • Jeigu prie viešojo maitinimo vietų, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, įrengtos jų lauko kavinės, ant pastatų išorinių sienų ir langų, kurie patenka į lauko kavinių įrengimo ir klientų aptarnavimo zonas, leidžiama teikti Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. nustatytą informaciją. Jeigu lauko kavinės nėra įrengtos, Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. nustatyta informacija gali būti teikiama tik mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietų, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, patalpose, nukreipiant informaciją į patalpų vidų.
  • Kitų, negu alkoholinius gėrimus gaminančių ar jais prekiaujančių, įmonių interneto svetainėse (pvz., internetinėse visuomenės informavimo priemonėse) leidžiama publikuoti tik objektyvią informaciją (pvz., straipsnius, naujienų pranešimus ir pan.) apie įmonių, gaminančių ar prekiaujančių alkoholiniais gėrimais veiklos rezultatus, taip pat istorinio, pažintinio, mokslinio ir pan. pobūdžio informaciją apie alkoholį, kuri yra objektyvi, neklaidina vartotojų bei neskatina vartoti alkoholio bendrai ar vartoti tam tikrų alkoholinių gėrimų.
  • Visuomenės informavimo priemonėse (pvz., interneto svetainėse, žurnaluose ir kituose leidiniuose) leidžiama teikti alkoholinių kokteilių receptus, tačiau, šiuo atveju draudžiama nurodyti konkrečius alkoholinių gėrimų pavadinimus arba konkrečius alkoholinių gėrimų gamintojų bei platintojų pavadinimus ar prekių ženklus. Alkoholinių kokteilių receptūroje leidžiama teikti informaciją apie kokteilių gamyboje naudojamų alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius arba kategorijas.

Draudžiama:

  • Lietuvos Respublikoje platinamų alkoholinių gėrimų etiketėse draudžiama teikti nuorodas į interneto svetaines, kuriose teikiama alkoholio reklama, skirta Lietuvos Respublikos rinkai.
  • Žurnalų, laikraščių ir kitų leidinių, kuriuose pateikiama alkoholio reklama, mažmeninė prekyba nuo 2018-01-01 draudžiama. Platintojų pareiga užtikrinti, kad nuo 2018-01-01 nebūtų platinami leidiniai, kuriuose pateikiama alkoholio reklama.
  • Alkoholinių gėrimų skyriuose ir alkoholinių gėrimų parduotuvėse, taip pat viešojo maitinimo vietose, kuriose vykdoma prekyba alkoholiu, leidžiama platinti tik butelių atkimšimo ir užkimšimo įrankius, butelių pakuotes, taures ir stiklines su alkoholinių gėrimų gamintojų ar platintojų pavadinimais ir (ar) prekių ženklais.Kitų prekių, ant kurių pateikiama alkoholio reklama (pvz., marškinėlių, kepuraičių su alkoholinių gėrimų gamintojų ar platintojų prekių ženklais) platinimas yra laikytinas uždrausta alkoholio reklama, todėl yra draudžiamas.