Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Alkoholio produktų gamybos licencijos patikslinimas
Alkoholio produktų gamybos licencijos patikslinimas2021-10-05T10:01:39+03:00

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos patikslinimas

Paraiška
Teikti paraišką el. būdu
Atmintinė

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

  1. Pasikeitus įmonės rekvizitams – buveinei, teisinei formai ar pavadinimui;
  2. Kai įmonė prašo iš licencijos išbraukti gamybos vietos adresą;
  3. Kai įmonė prašo iš licencijos išbraukti sandėlio adresą.

Licencija papildoma per 15 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, pateikia paraišką (pavyzdys Nr.1).
*Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr.67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 16 punktas.