Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Alkoholio produktų gamybos licencijos išdavimas
Alkoholio produktų gamybos licencijos išdavimas2021-10-04T20:50:33+03:00

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas

Paraiška
Teikti paraišką el. būdu
Atmintinė

Išduodama įmonėms, registruotoms Lietuvoje

Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams.
Reikalavimai įmonei nustatyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 str.

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų

Licencija išduodama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui

Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1146 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

  1. Paraiška.
  2. Dokumentai, patvirtinantys, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.
  3. Pastaba. Įmonės, kurios gamina per metus iki 5000 hektolitrų alaus, iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturi galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją ir reikalavimas dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos personalo kvalifikacijos joms netaikomas.
  4. Gamybos valdymo schema.

*Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų 2001 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktas.