Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Leidimų išdavimas
Leidimų išdavimas2018-08-01T16:14:02+03:00

Leidimas naudoti denatūruotą etilo alkoholį – reikalingas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams naudoti savo pagamintą ar ne Lietuvos Respublikoje pirktą denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 20 00).

Leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimas

Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį – išduodamas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 20 00) gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

Leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimas

Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio – išduodamas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99) ir jį naudoti gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimas