Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijos patikslinimas
Licencijos patikslinimas2021-09-29T21:33:53+03:00

Licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, patikslinimas

Paraiška
Teikti paraišką el. būdu
Atmintinė

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

  • kai licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;
  • kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;
  • kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

Licencija patikslinama per 3 darbo dienas

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

  1. Paraiška.
  2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, 29, 30 p.