Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijos galiojimo sustabdymas
Licencijos galiojimo sustabdymas2018-07-26T11:22:58+03:00

Atvejis, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

  • jeigu įmonė, kuri pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34¹ straipsnio 1 dalį buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 str. 4 d. 1 p.)

Atvejis, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas

  • jeigu įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalina nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 str. 12 d. 1 p. )