Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Alkoholio produktai D.U.K. – didmeninė prekyba
///Alkoholio produktai D.U.K. – didmeninė prekyba
Alkoholio produktai D.U.K. – didmeninė prekyba2018-07-25T11:10:06+03:00

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Didmeninė prekyba alkoholio produktais

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”.

Licencijos išduodamos:

– Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims;

– Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams.

1. Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2. Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
3. Licencija verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu;
4. Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu;
5. Licencija verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis;
6. Licencija verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais;
7. Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijos“.

Įmonė, norinti gauti licenciją, dokumentų originalus pateikia tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas), adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius, siunčia paštu arba elektroniniu būdu Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt).

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. licencijos išduodamos, papildomos ir patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema.

Negali. Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos tik Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, pagal užsienio valstybės įstatymus turinčių teisę verstis ūkine komercine veikla, filialams.

Pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 12 d., Jūsų įmonės turima licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžia  alkoholinius gėrimus eksportuoti. Papildomų licencijų įsigyti nereikia.

Įmonei reikia įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.

Importas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš kitų valstybių, išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybes ir Turkiją.

Įvežimas – alkoholinių gėrimų įvežimas į Lietuvos Respubliką iš Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos.

  1. Motyvuotą paraišką*.
  2. Patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;
  3. Pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos įsigijimo (išskyrus atvejus, kai įmonė pateikia paraišką gauti licenciją verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu ir licenciją verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais), privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą** suteikiantį teisę vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.

*Paraiškų pavyzdžiai pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijos“.
** Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto registrą).

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlis* – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba.

*Sandėlio apibrėžimas nustatytas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2 str. 1¹ d.

Įmonei licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo.

Valstybės rinkliavos dydžiai už licencijų išdavimą, papildymą ir patikslinimą nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

Valstybės rinkliava už licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą yra 1158 Eur.

Valstybės rinkliava už licenciją verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimą yra 753 Eur.

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą yra 289 Eur;

Valstybės rinkliava už licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą yra 289 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita). Įmokos kodas 5753.

Duomenis apie sumokėtą rinkliavą Departamentas gauna naudodamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze, todėl mokėjimo dokumentų pateikti nereikia.

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

Licencija gali būti papildyta, jeigu įmonė, turinti licenciją, pageidauja ją papildyti naujais sandėlių, kuriuose jos versis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, adresais ir patalpų pažymėjimu plane.

  1. Motyvuotą paraišką*.
  2. Patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;
  3. Pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Įmonė, kuri kreipiasi dėl licencijos papildymo (išskyrus atvejus, kai įmonė pateikia paraišką papildyti licenciją verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu ir licenciją verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais) privalo turėti teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą**, suteikiantį teisę vykdyti didmeninę prekybą alkoholio produktais sandėlyje.

*Paraiškų pavyzdžiai pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijos“.
**Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo pateikti nereikia (ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas Departamentas sužino patikrinęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjekto registrą).

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti gavimo.

Licencija gali būti patikslinta, jeigu įmonė, turinti licenciją:

– prašo išbraukti sandėlių, kuriuose vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai laikomi, adresus;

– keičia licencijoje nurodytą įmonės buveinę;

– keičia licencijoje įmonės teisinę formą;

– keičia licencijoje įmonės pavadinimą;

– keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys;

– kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės;

– kai įmonė reorganizuojama ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

  1. Motyvuotą paraišką.
  2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma, pavadinimas, keičiamas įmones kodas (suteikiamas naujas kodas), keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, įmonė reorganizuojama ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys).

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti gavimo.

Įmonė, praradusi ar sugadinusi licenciją pateikia:

  1. Paraišką*.
*Paraiškos pavyzdys pateiktas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt, skyriuje „Paslaugos“ → „Licencijų ir leidimų išdavimas“ → „Alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijos“.

Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisingos užpildytos paraiškos gavimo.

Taip. Įmonė privalo grąžinti Departamentui sugadintą licenciją.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34¹ straipsnio 9 dalyje, nustatyta, kad licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, pateikia prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį ir licencijoje nebelieka įrašytų sandėlių adresų.

Jeigu įmonė laikinai nevykdo licencijuojamos veiklos, gali pateikti Departamentui prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos sandėlių adresus ir sustabdyti licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas sustabdomas laikotarpiui iki įmonė pateiks prašymą įrašyti į didmeninės prekybos licenciją naują didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį.

Informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje šiuo elektroniniu adresu: www.licencijavimas.lt.

Norint rasti informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, reikėtų rinktis meniu punktą „Licencijų paieška“.

Paspaudus „Licencijų paieška“, atsiveria langas, kuriame langelyje „Licencijos Nr.“ reikia įrašyti ieškomos licencijos numerį.

Įrašius licencijos numerį ir paspaudus „Ieškoti“, atsiveria langas, kurio apačioje nurodomas licencijos gavėjo pavadinimas ir kodas bei licencijos rūšis.


Paspaudus licencijos rūšį, lange nurodoma licencijos išdavimo data ir licencijos numeris.

Paspaudus datą, atsivers langas, kuriame bus matomi visi licencijos duomenys.