Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Pagrindiniai teisės aktai
//Pagrindiniai teisės aktai
Pagrindiniai teisės aktai2018-12-11T16:43:03+03:00

Pagrindiniai teisės aktai

I. DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ

Dėl AKĮ 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p. – dėl draudimo laikyti ir parduoti alkoholinius gėrimus  juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų

 Dėl AKĮ 18 str. 1 d. 1 p.dėl draudimo parduoti alkoholinius gėrimus degalinėse:

Dėl AKĮ 18 str. 3 d. 10 p. – dėl draudimo prekiauti rugsėjo 1 d.

 Dėl AKĮ 18 str. 3 d. 13 p. – dėl draudimo pardavinėti alkoholinius gėrimus viešojo maitinimo vietose

Pažeidimų bylos iki 2018 m. sausio 1 d.

Pažeidimų bylos po 2018 m. sausio 1 d.

{Duomenys pildomi}

 Dėl AKĮ 18 str. 9 p. – dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais savivaldybių uždraustu laiku

Dėl AKĮ 29 str. – Dėl reikalavimų susijusių su alkoholio reklama

Pažeidimų bylos iki 2018 m. sausio 1 d.

Pažeidimų bylos po 2018 m. sausio 1 d.

{Duomenys pildomi}

 Dėl bylų nagrinėjimo Departamente proceso

Dėl AKĮ 35 str. 2 d. – dėl terminų išnagrinėti bylą ir paskirti ekonominę sankciją

Fizinio asmens (pardavėjos) nagrinėjama administracinio nusižengimo byla neturi prejudicinio ryšio su juridinio asmens nagrinėjama Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo byla dėl ekonominių sankcijų taikymo juridiniam asmeniui.

Dėl Departamento paskirtos baudos išdėstymo

Darbdavys atsako už darbuotojo veiksmus

Dėl Departamento surašomų protokolų

Savivaldybių administracijų sprendimų apie licencijų panaikinimo apskundimas