Licencijos patikslinimas

Licencijos patikslinimas

Atvejai, kada licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti patikslinama

  • licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
  • licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
  • kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

(Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, 29 p.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content