Licencijos papildymas

Licencijos papildymas

Atvejai, kada licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildoma

  • jeigu licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius,
  • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką,
  • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

(Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, 28 p.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content