Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas

  1. jeigu įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 341 straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalinę nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai;
  2. jeigu licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą (kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal 341 straipsnio 4 dalies 2 punktą);
  3. jeigu įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal 341 straipsnio 10 dalį, atnaujinę licencijoje nurodytą veiklą, praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai.

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 str. 12 d. 1, 3 p., 12 d. 1, 2, 4 p. )

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content