Licencijos galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimas

 1. licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, pažeidusiems Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų, 2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas, galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienus metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos.
 2. įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams licencijų galiojimas panaikinamas ir pakartotinai licencijos neišduodamos, jeigu jiems arba jų vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.
 3. licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (išskyrus turinčius vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose ir mugėse), per trejus metus nuo 34 straipsnio 4 dalyje nustatytos baudos už Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo pažeidimą pirmą kartą paskyrimo ir pažeidusiems šį reikalavimą toje pačioje prekybos vietoje pakartotinai, panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatyti pažeidimai, galiojimas ir nauja licencija neišduodama vienus metus nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos;
 4. paaiškėja, kad licencijai gauti įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas pateikė neteisingus duomenis;
 5. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kuriems buvo sustabdytas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;
 6. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas nesilaiko Alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5–11 ir 15 dalyse nustatytų reikalavimų;
 7. pasikeitus įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo vadovui paaiškėja, kad naujam vadovui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, laikymą ar gabenimą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas šio vadovo nepakeičia;
 8. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas verčiasi licencijoje nurodyta veikla arba laiko licencijoje nurodytus alkoholio produktus ne toje vietoje, kuri nurodyta licencijoje;
 9. yra gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei, Europos juridiniam asmeniui ar jo filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus (panaikinamas licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas toje prekybos vietoje, kuriai panaikintas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas, o alkoholio produktų gamybos ir didmeninės prekybos licencijose išbraukiami tie padaliniai, kuriems panaikintas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas);
 10. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
 11. įmonė, Europos juridinis asmuo yra likviduojami ar išregistruoti iš Juridinių asmenų registro arba Europos juridinio asmens filialas baigia veiklą;
 12. įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kurie buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų.

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 str. 16, 17, 18, 19 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content