Licencijos galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimo panaikinimas

Įmonėms, turinčioms alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos galiojimas panaikinamas, kai:

  1. paaiškėja, kad licencijai gauti įmonė pateikė neteisingus duomenis;
  2. įmonė nesilaiko Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 straipsnio 5, 8–11 ir 15 dalyse nustatytų reikalavimų;
  3. pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujam vadovui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, laikymą ar gabenimą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą įmonė šio vadovo nepakeičia;
  4. įmonė verčiasi licencijoje nurodyta veikla arba laiko licencijoje nurodytus alkoholio produktus ne toje vietoje, kuri nurodyta licencijoje;
  5. yra gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei filialui išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo panaikinimą už nustatytus pažeidimus (išbraukiami tie padaliniai, kuriems panaikintas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimas);
  6. įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
  7. įmonė yra likviduojama ar išregistruota iš Juridinių asmenų registro arba Europos juridinio asmens filialas baigia veiklą;
  8. įmonė kurie buvo įspėti apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų.

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content