Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Įspėjimas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą

Įmonėms, turinčioms alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus gamybos licencijos galiojimas sustabdomas, kai:

  1. neatestuojama įmonės alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorija;
  2. įmonė, neturinti nuosavos laboratorijos, per metus pagamino daugiau kaip 5 000 hektolitrų alaus;
  3. įmonė, gaminanti natūralios fermentacijos midų ar vaisių vyną ir neturinti nuosavos laboratorijos, per metus pagamino daugiau kaip 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno;
  4. Departamentas gauna Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą, kad įmonės alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintų alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimų;
  5. įmonė nepateikia arba pateikia klaidingas alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitas;
  6. pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujajam įmonės vadovui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
  7. pasikeitus įmonės vadovui paaiškėja, kad naujasis įmonės vadovas yra ar buvo įmonių, kurioms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi, buvo panaikintas licencijų gaminti alkoholio produktus galiojimas arba kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas ir nepraėjo penkeri metai nuo anksčiau tų įmonių turėtų licencijų galiojimo panaikinimo dienos;
  8. įmonės nesilaiko Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos.

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content