Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos patikslinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos patikslinimas

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

  1. Kai įmonė prašo iš licencijos išbraukti gamybos vietos adresą;
  2. Kai įmonė prašo iš licencijos išbraukti sandėlio adresą.

Licencija patikslinama per 15 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, pateikia paraišką (pavyzdys Nr.1).
*Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr.67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 16 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-10-09

Skip to content