Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos papildymas

Licencijos papildymo atvejai

Licencija gali būti papildyta:

  1. Naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais;
  2. Naujais gamybos vietos adresais;
  3. Naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Licencija papildoma per 15 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą 53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

1. Įmonė, norinti papildyti licenciją naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, pateikia paraišką.
2. Įmonė, norinti papildyti licenciją naujais gamybos vietos adresais, pateikia:
2.1. paraišką;
2.2. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.
Pastaba. Įmonės, kurios neturi nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją.
3. Įmonė, norinti papildyti licenciją naujais kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, pateikia paraišką.

*Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr.67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-10-16

Skip to content