Leidimų patikslinimas

Leidimų patikslinimas

Leidimas gali būti patikslintas, jeigu leidimo turėtojas:

  • keičia leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį;
  • išbraukia patalpų, kuriose laikomas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, adresus;
  • kai keičiasi leidimo duomenys, tiesiogiai nepriklausantys nuo leidimą turinčio ūkio subjekto.

Leidimas patikslinamas per 5 darbo dienas

Sprendimas patikslinti leidimą ar atsisakyti patikslinti leidimą priimamas ir leidimas patikslinamas arba ūkio subjektas informuojamas apie sprendimą atsisakyti patikslinti leidimą per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo.

Leidimas papildomas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava yra:

  • už leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio papildymą – 14 Eur;
  • už leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį papildymą – 18 Eur;
  • už leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį papildymą – 18 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai:

  1. Nustatytos formos paraiška;
  2. Skaičiavimai, pagrindžiantys paraiškoje nurodytą nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį (jeigu prašoma patikslinti leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį).

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content