Leidimų papildymas

Leidimų papildymas

Leidimas gali būti papildytas, jeigu leidimo turėtojas:

  • keičia patalpų, kuriose laikomas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, adresus;
  • pageidauja leidimą papildyti naujais patalpų, kuriose bus laikomas nedenatūruotas ar denatūruotas etilo alkoholis, adresais.

Leidimas papildomas per 5 darbo dienas

Sprendimas papildyti leidimą ar atsisakyti papildyti leidimą priimamas ir leidimas papildomas arba ūkio subjektas informuojamas apie sprendimą atsisakyti papildyti leidimą per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimui papildyti, gavimo.

Leidimas papildomas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava yra:

  • už leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio papildymą – 14 Eur;
  • už leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį papildymą – 18 Eur;
  • už leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį papildymą – 18 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai:

Nustatytos formos paraiška.

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content