Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimas

Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimas

Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio – išduodamas ūkio subjektui, norinčiam Lietuvos Respublikoje pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą 2207 10 00, 2208 90 91, 2208 90 99) ir jį naudoti gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

Leidimas išduodamas:

  • Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims,
  • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams,
  • Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Reikalavimai asmenims, siekiantiems gauti leidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 182 str.

Leidimas išduodamas per 15 darbo dienų

Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti ūkio subjektui leidimą priimamas ir leidimas išduodamas arba ūkio subjektas informuojamas apie sprendimą neišduoti leidimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

Leidimas išduodamas kalendoriniams metams

Leidimas išduodamas kalendoriniams metams. Jei leidimas išduodamas kalendoriniams metams jau prasidėjus – galioja nuo išdavimo dienos iki kalendorinių metų paskutinės dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą 57 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai:

  1. Nustatytos formos paraiška;
  2. Numatomos gaminti produkcijos techniniai dokumentai, jeigu nedenatūruotas etilo alkoholis bus naudojamas gamybos reikmėms (ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, perkantiems nedenatūruotą etilo alkoholį konditerijos gaminiams gaminti);
  3. Skaičiavimai, pagrindžiantys paraiškoje nurodytą nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį;
  4. ūkio subjekto vadovo įsakymas (potvarkis), kuriame nustatyta nedenatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content