Licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu išdavimas

Licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu išdavimas

Išduodama įmonėms, registruotoms Lietuvoje

  • Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams.
  • Reikalavimai įmonei nustatyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18-1 str.

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų

Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui

Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 289 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

  1. Paraiška.
  2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholio produktais ir (ar) kuriuose šie produktai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentai:
    2.1. patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;
    2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, 21 p.

Informacija atnaujinta: 2023-07-05

Skip to content