Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Licencijos papildymo atvejai

Įmonei, turinčiai licenciją verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencija gali būti papildyta – joje gali būti įrašyti papildomų sandėlių, kuriuose ji versis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šiuos gėrimus laikys, adresai ir patalpų pažymėjimas plane.

Licencija papildoma per 15 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą  53 Eur

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

1. Paraiška.
2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir (ar) kuriuose šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentai:
2.1. patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;
2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

*Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo”, 28.1 p.

Informacija atnaujinta: 2023-07-03

Skip to content