Licencijos galiojimo sustabdymas

Licencijos galiojimo sustabdymas

Atvejai, kada gali būti sustabdytas licencijos galiojimas

  • jeigu įmonė, kuri pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 34¹ straipsnio 1 dalį buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą laiką nepašalina nurodytų pažeidimų;
  •  jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, pateikia prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų.

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34str. 4 d. 1 p. ir 9 d.)

Atvejai, kada gali būti panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas

  • jeigu įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4 dalies 1 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalina nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, apie tai praneša licenciją išdavusiai institucijai;
  • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 9 dalį, pateikia prašymą į licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais įrašyti naują alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlio adresą.

(Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34str. 12 d. 1, 3 p. )

Informacija atnaujinta: 2023-07-03

Skip to content