Pagrindiniai teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai

I. DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ

Dėl AKĮ 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p. – dėl draudimo laikyti ir parduoti alkoholinius gėrimus  juridinę galią turinčių įsigijimo arba gabenimo dokumentų

 Dėl AKĮ 18 str. 1 d. 1 p. – dėl draudimo parduoti alkoholinius gėrimus degalinėse:

Dėl AKĮ 18 str. 3 d. 10 p. – dėl draudimo prekiauti rugsėjo 1 d.

 Dėl AKĮ 18 str. 3 d. 13 p. – dėl draudimo pardavinėti alkoholinius gėrimus viešojo maitinimo vietose

Pažeidimų bylos iki 2018 m. sausio 1 d.

Pažeidimų bylos po 2018 m. sausio 1 d.

 • LVAT 2019-10-09 nutartis administracinėje byloje Nr.eA-4242-968/2019 
 • LVAT 2019-10-16 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-4403-968/2019 
 • LVAT 2019-12-11 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3453-629/2019
 • LVAT 2019-12-04 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1906-822/2019

2019 m.

 • LVAT 2019-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A-129-822/2019;
 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eI-526-764/2019;
 • LVAT 2019-06-05 nutartis administracinėje byloje eA-722-415/2019;
 • LVAT 2019-06-26 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-842-415/2019; 
 • LVAT 2019-07-31 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-754-525/2019; 
 • LVAT 2019-09-25 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1151-415/2019;
 • LVAT 2019-12-30 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1536-261/2019;

2020 m.

LVAT 2020-01-15 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-343-415/2020 atnaujinta;

Dėl AKĮ 18 str. 4 d. 3  p. – dėl draudimo parduoti asmenims, jaunesniems kaip 20 metų (po 2018 m. sausio 1 d.)

LVAT 2019-10-16 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-4403-968/2019;

 Dėl AKĮ 18 str. 9 p. – dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais savivaldybių uždraustu laiku

Dėl AKĮ 28, 29 str. – Dėl reikalavimų susijusių su alkoholio reklama ir kitais skatinimo būdais

Pažeidimų bylos iki 2018 m. sausio 1 d.

 • LVAT 2018 m. spalio 10 d. nutartis a. b. Nr. eA-1420-525/2018;
 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-159-629/2019;
 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-242-822/2019;
 • LVAT 2019-08-28 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-882-415/2019;
 • VAAT 2017-10-20 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-3583-815/2017;

Pažeidimų bylos po 2018 m. sausio 1 d.

 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-159-629/2019;
 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-242-822/2019;
 • LVAT 2019-08-28 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-882-415/2019;
 • LVAT 2020-01-21 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-148-822/2020 papildyta;
 • LVAT 2020-01-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A-403-415/2020 papildyta;

{Duomenys pildomi}

Dėl kontrolinių pirkimų, kurių metu nustatomi pažeidimai

 • LVAT 2019-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A-129-822/2019;

Dėl užšaldyto alkoholinio gėrimo

 • VAAT 2017-11-06 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-1849-643/2017;
 • VAAT 2017-06-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-2866-331/2017;
 • LVAT 2020-01-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A-403-415/2020 papildyta;

 Dėl bylų nagrinėjimo Departamente proceso

Dėl AKĮ 35 str. 2 d. – dėl terminų išnagrinėti bylą ir paskirti ekonominę sankciją

Fizinio asmens (pardavėjos) nagrinėjama administracinio nusižengimo byla neturi prejudicinio ryšio su juridinio asmens nagrinėjama Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo byla dėl ekonominių sankcijų taikymo juridiniam asmeniui.

Dėl Departamento paskirtos baudos išdėstymo

Baudos sumažinimas

 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-242-822/2019;

Darbdavys atsako už darbuotojo veiksmus

Dėl Departamento surašomų protokolų

Savivaldybių administracijų sprendimų apie licencijų panaikinimo apskundimas

Dėl savivaldybių administracijų sprendimų apriboti laiką

 • LVAT 2012 m. spalio 31 d. administracinėje byloje Nr. AS822-768/2012;
 • LVAT 2019-03-13 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2424-261/2019;

Baudos sumažinimas

 • LVAT 2019-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-242-822/2019;
 • LVAT 2020-01-21 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-148-822/2020 atnaujinta;

Prašymas ištirti teisės akto normų atitikimą Konstitucijai

 • LVAT 2019-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A-129-822/2019;

Dėl precedento taikymo

 • LVAT 2020-01-21 nutartis administracinėje byloje Nr. eA-148-822/2020 atnaujinta;
 • LVAT 2020-01-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A-403-415/2020 atnaujinta;
 

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content