Mažmeninė prekyba

Mažmeninė prekyba

Bendrieji reikalavimai

 1. Ūkio subjektas privalo turėti galiojančią savivaldybės išduotą licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.(Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais) Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 11 p., 2 d. 9 p., 16 str. 3 d.
 2. Ūkio subjektas šią veiklą gali vykdyti tik pats, t. y. neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis licencijoje nurodyta veikla ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims šią teisę. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 5 d.

Alkoholinių gėrimų įsigijimo, pardavimo, laikymo, gabenimo reikalavimai

 1. Ūkio subjektas turi teisę įsigyti alkoholinius gėrimus tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas verstis didmenine prekyba jais, arba pats importuoti ar įsivežti šiuos gėrimus iš kitų valstybių. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d., Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 38 p.
 2. Ūkio subjektas turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikoje alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms tik iš Lietuvos Respublikoje licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčių įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų ir tik tų grupių alkoholinių gėrimų, kuriais prekiauti jiems teisės nesuteikia jų turima licencija. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d.
 3. Ūkio subjektas turi teisę parduoti alkoholinius gėrimus tik fiziniams asmenims, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, įmonėms, naudojančioms alkoholinius gėrimus kaip maisto produktų žaliavą, ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 7 d., Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 39 p.
 4. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurie neįrašyti į licenciją juos parduoti ar neturint juridinę galią turinčių privalomų jų įsigijimo arba gabenimo dokumentų. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p. (Teismų praktika: Nr. A822-1111/2009 / Nr. A858-2241/2012 )
 5. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, neturint prekybos (sandėliavimo) vietoje juridinę galią turinčių privalomų šių gėrimų įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 12 p., 2 d. 10 p.
 6. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011, Komisijos reglamente (ES) Nr. 432/2012, Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente (su lietuviško prekės aprašymu, su etiketės, jeigu ženklinime nepateikta klaidinanti informacija (dėl gėrimo savybių, sudėties, kilmės, pagaminimo būdo ir pan.)). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 6 p., 2 d. 5 p.
 7. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti, laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurie yra falsifikuoti, naminiai ir/ar kontrabandiniai. Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 7, 8, 10 p., 2 d. 6, 7, 8 p.
 8. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti alkoholinius gėrimus, kurie nepaženklinti specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 1 d. 3 p.
 9. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo laikyti, gabenti alkoholinius gėrimus, kurie nepaženklinti specialiais ženklais – banderolėmis (išskyrus alų, alaus mišinius su nealkoholiniais gėrimais, ir natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento). Alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 2 d. 3 p.

Prekybos alkoholiniais gėrimais reikalavimai

 1.  Ūkio subjektui privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais iš automatų. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 4 p.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems negu 20 metų. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 3 p.
  Naudinga informacija
 3.  Ūkio subjekto privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais asmenims, jaunesniems kaip 18 metų. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 5 p.
  Naudinga informacija
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 2 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais pirmadieniais – šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus) (šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 11 p.
  Naudinga informacija apie prekybos laiką ir pardavimo būdą
 6.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1 dieną (šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 10 p.
 7.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais nestacionarioje mažmeninės prekybos vietoje (šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 2, 3, 4 p. nurodytais atvejais). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 6 p.
 8.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti pilstomus alkoholinius gėrimus (šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariuose pastatuose vykstančiose parodose ir mugėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, alkoholiniams gėrimams (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų), parduodamiems nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu, taip pat pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui, parduodamiems firminėse alkoholinių gėrimų gamybos įmonių parduotuvėse, pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos midui ir natūralios fermentacijos sidrui (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento), parduodamiems parodose, mugėse ir kituose masiniuose renginiuose). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 1 p.
 9.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 7,5 procento sporto varžybų metu. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 9 p.
 10.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, skirtų nepilnamečiams, metu. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 12 p.
 11.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose, šių įstaigų ir maldos namų teritorijose. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 1 p.
 12.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietoje, kurioje vaikams ir paaugliams skirtų prekių dalis sudaro 30 arba daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 2 p.
 13.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietoje, įrengtoje didmeninės prekybos įmonės ir importuotojų sandėlyje, kuriame verčiamasi didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 7 p.
 14.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietoje, kuri nėra visiškai izoliuota nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 8 p.
 15.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnę negu 0,5 litro tarą, išskyrus atvejus, kai šie gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 4 p.
 16.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti alaus, fermentuotų gėrimų, alkoholinių kokteilių grupėms priklausančius alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 7,5 procento, išpilstytus į didesnę negu vieno litro tarą, išskyrus atvejus, kai šie gėrimai išpilstyti į stiklinę, keraminę, medinę ar metalinę tarą. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 4 d. 5 p.
 17.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose ir mugėse (išskyrus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento), parodose (išskyrus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų). Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 3 p.
 18.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, dėl kurių yra priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, numatytas Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 8 d., metu. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 3 d. 14 p.
 19.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 1 p. (Teismų praktika: Nr. A-1047-525/2018 )
 20.  Ūkio subjektas privalo laikytis reikalavimo prekiauti gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru, alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 7,5 procento paviljonuose, automobilinėse parduotuvėse. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 2 p.
 21.  Ūkio subjektas privalo laikytis savivaldybės tarybos nustatyto laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo. Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 9 d.

Alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimas

 1.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo alkoholinius gėrimus duoti kaip premiją, kaip prekės priedą arba dovanoti. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.
 2.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo taikyti fiksuotas nuolaidas visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio arba viso mokėjimo priemonėmis. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 2 p.
 3.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti alkoholinių gėrimų pavyzdžių platinimą nemokamai, išskyrus degustacijas parodose ir mugėse. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 3 p.
 4.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 4 p.
 5.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyse išspausdintus, įvežtus į Lietuvos Respubliką specializuotus reklaminius leidinius, skirtus alkoholinių gėrimų pardavimui skatinti. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 5 p.
 6.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo sudaryti galimybę pirkėjui iš karto ir (ar) per tam tikrą terminą arba įvykdžius tam tikras sąlygas po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo laimėti prizą, gauti dovanų ar priedą prie alkoholinių gėrimų. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 6 p.
 7.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 7 p.
 8.  Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 20 metų. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 2 d.
 9. Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo gaminti ir (ar) parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas imituoja alkoholinius gėrimus ir (ar) jų tarą. Alkoholio kontrolės įstatymo 28 str. 1 d. 8 p.

Alkoholio reklama

Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo reklamuoti alkoholį. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d.

Naudinga informacija apie alkoholio reklamą

Informacija atnaujinta: 2023-10-05

Skip to content