Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
2021 m. gegužės 1d. įsigalioja elektroninių cigarečių gamybos licencijavimas
//2021 m. gegužės 1d. įsigalioja elektroninių cigarečių gamybos licencijavimas

2021 m. gegužės 1d. įsigalioja elektroninių cigarečių gamybos licencijavimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) informuoja, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauji Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais numatyta licencijuoti su tabako gaminiais susijusių gaminių – elektroninių cigarečių, jų pildyklių ir žolinių rūkomųjų gaminių gamybą.

2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 1180 „Dėl tabako gaminių gamybos licencijavimo“, pakeitimo“ patvirtino naujas Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijavimo taisykles, kurios įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5521AD5A3A5F/sKuURoVsNX).

Šiuo nutarimu patvirtinta nauja licencijos rūšis – licencija verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba.

Licencijos išduodamos juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams. Asmenys, norintys gauti  licenciją verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba turi pateikti paraišką Departamentui.

Iki 2021 m. balandžio 30 d. išduotų licencijų verstis tabako gaminių gamyba pavadinimas,  nuo 2021   m. gegužės 1 d. pakeičiamas į licenciją verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba. Leidžiamų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą yra įrašyti į išduotas licencijas.

2021-04-27T09:02:11+03:00

About the Author: