Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Norintiems prekiauti elektroninėmis cigaretėmis
//Norintiems prekiauti elektroninėmis cigaretėmis

Norintiems prekiauti elektroninėmis cigaretėmis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) informuoja, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauji Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais numatyta licencijuoti mažmeninę ir didmeninę prekybą elektroninėmis cigaretėmis, jų pildyklėmis ir žoliniais rūkomaisiais gaminiais.

Yra nustatytos naujos licencijos rūšys:

  • licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
  • licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

2021 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 261 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438971/ZlINUkgQdc?jfwid=-wyyvjpk86).

Ūkio subjektai galės pateikti paraiškas ar pranešimus gauti licencijas anksčiau nei 2021 m. gegužės 1 d.:

  • norintys gauti licencijas verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais paraiškas dėl licencijos gavimo turės pateikti Departamentui.
    Šios licencijos bus išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams;
  • norintys gauti licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, pranešimus dėl licencijos gavimo, turės pateikti savivaldybėms. 
    Šios licencijos bus išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams;
  • fiziniams asmenims licencijos neišduodamos.

Taip pat Departamentas parengė rekomendacijas ūkio subjektams, gaminantiems ar vykdantiems prekybą su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Su rekomendacijomis galite susipažinti čia.

2021-04-26T08:41:34+03:00

About the Author: