Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Nauji reikalavimus teisėtai veiklai su prekursoriais
//Nauji reikalavimus teisėtai veiklai su prekursoriais

Nauji reikalavimus teisėtai veiklai su prekursoriais

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas informuoja, kad nuo 2020 gruodžio 13 d. įsigalios nauji reikalavimai veiklai su kai kuriomis cheminėmis medžiagomis.

Europos Komisija priėmė naują deleguotąjį Reglamentą 2020/1737 kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (EB)Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005.

Departamentas informuoja ir atkreipia subjektų, kurie savo veikloje naudoja chemines medžiagas, dėmesį, kad į 1 kategorijos medžiagų sąrašą yra įtraukiamos šios medžiagos:

Medžiaga KN kodas CAS numeris
Metilo 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatas (PMK metilglicidatas) 2932 99 00 13605–48–6
3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgštis (PMK glicido rūgštis) 2932 99 00 2167189–50–4
ALFA-fenilacetoacetamidas (APAA) 2924 29 70 4433–77–6

Metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatas

(BMK metilglicidatas)

2918 99 90 80532–66–7

2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgštis

(BMK glicido rūgštis)

2918 99 90 25547–51–7
Metilo alfa-fenilacetoacetatas (MAPA) 2918 30 00 16648–44–5

Veiklai su šiomis medžiagomis subjektams būtina turėti Departamento išduotą licenciją.

Informaciją apie licencijos išdavimą galite rasti adresais:

Į 2A kategorijos medžiagų sąrašą yra įtraukiama:

Medžiaga KN kodas CAS numeris
 Raudonasis fosforas 2804 70 00 7723–14–0

 

Subjektai, norintys vykdyti veiklą su šia medžiaga, kai per vienerius metus sudaromų sandorių kiekybinės ribos viršija 0,1 kg, privalo įregistruoti veiklos vietą ir turėti Departamento išduotą veiklos vietos registracijos pažymėjimą.

Informaciją apie veiklos vietos registracijos pažymėjimo išdavimą galite rasti adresais:

Šį rinkos ribojimo nuostata įsigalios 2021 m. sausio 13 d., kadangi raudonasis fosforas turi didelį teisėtos apyvartos mastą, subjektams yra suteikiama laiko prisitaikyti prie naujų apribojimų.

Visą EK deleguotąjį reglamentą 2020/1737 galite rasti adresu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN

2020-11-27T12:04:18+03:00

About the Author: