Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
EK pritarė naujoms priemonėms prekursorių kontrolei stiprinti
//EK pritarė naujoms priemonėms prekursorių kontrolei stiprinti

EK pritarė naujoms priemonėms prekursorių kontrolei stiprinti

Europos Komisija priėmė naują deleguotąjį Reglamentą 2020/1737 prekusorių kontrolės srityje: Komisijos deleguotąjį Reglamentą 2020/1737 kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (EB)Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005.

Minėtu dokumentu nustatomos kontrolės priemonės šiems prekursoriams:

  • metilo 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatui (PMK metilglicidatas),
  • 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgščiai (PMK glicido rūgštis),
  • ALFA-fenilacetoacetamidui (APAA),
  • Metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatui (BMK metilglicidatas),
  • 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgščiai (BMK glicido rūgštis),
  • Metilo alfa-fenilacetoacetatui (MAPA)

Šioms  cheminėms medžiagoms nustatytos griežčiausios kontrolės ir stebėsenos priemonės, kurios. taikomos pirmos kategorijos prekursoriams.

Griežtesnės kontrolės ir stebėsenos priemonės numatytos ir raudonojo fosforo apyvartai, kuris teisėtai naudojamas įvairioms svarbioms reikmėms, tačiau dažnai nukreipiamas iš teisėtos veiklos ir naudojamas neteisėtai narkotinių medžiagų gamybai. Ši medžiaga įtraukta į 2A kategorijos medžiagų sąrašą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio departamentas pažymi, kad nauji reikalavimai įsigalios 2020 m.  gruodžio 13 d., išskyrus II priedo 2 punkto b papunktį, kurio įsigaliojimo terminas nustatytas 2021 m. sausio 13 d.

Visą dokumentą galite rasti adresu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1737&from=EN

2020-11-27T11:40:55+03:00

About the Author: