Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Informacija dėl denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos, prekybos ir naudojimo
//Informacija dėl denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos, prekybos ir naudojimo

Informacija dėl denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos, prekybos ir naudojimo

Pastaruoju metu ypač padidėjus denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio poreikiui, Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) primena, kad:

1. Gaminti denatūruotą ar nedenatūruotą etilo alkoholį gali tik tos įmonės, kurios turi licencijas gaminti denatūruotą ar nedenatūruotą etilo alkoholį.

2. Verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu gali tik tos įmonės, kurios turi licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu.

3. Įmonės, turinčios licencijas gaminti denatūruotą ar nedenatūruotą etilo alkoholį (toliau – etilo alkoholis) arba licencijas verstis didmenine prekyba jais gali šiuos produktus parduoti:

3.1. įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba jais;

3.2. įmonėms, kurios turi Departamento išduotus: a) leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį; b) leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį ar c) leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio;

3.3. kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams ir eksportuoti.

4. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu, Lietuvos Respublikoje gali juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba licencijas verstis didmenine prekyba jais:

5. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu gali šiai veiklai įsivežti iš kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ar nustatyta tvarka importuoti jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus.

6. Jeigu įmonė, nori pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio medicinos reikmėms, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją.

7. Jeigu įmonė, nori pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio veterinarijos reikmėms, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Informacija licencijų ir leidimų išdavimo klausimais teikiama tel. 8 706 68091 arba 8 706 68090.

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas

Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais sąrašus galite rasti adresu: http://old.ntakd.lt/images/kiti/licencijos/Sarasas_Didmen_Alkoholio_prod.pdf

Įmonių, turinčių licencijas gaminti etilo alkoholį, sąrašus galite rasti adresu:
http://old.ntakd.lt/images/kiti/licencijos/Sarasas_gaminti_alk_prod.pdf

2020-03-28T11:40:01+03:00

About the Author: