Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
IEŠKANTIEMS INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA
//IEŠKANTIEMS INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA

IEŠKANTIEMS INFORMACIJOS ANGLŲ KALBA

Verslo subjektų patogumui Departamento svetainėje jau paskelbti administracinių paslaugų teikimo aprašymai anglų kalba. Aprašymuose pateikiama informacija apie alkoholio ir tabako verslo licencijų, leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijų, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, importo ir eksporto leidimų išdavimą, papildymą ir patikslinimą.

Informaciją rasite: http://ntakd.lrv.lt/en/ →Services →Issue of licences and permits

Descriptions of the administrative services in English: http://ntakd.lrv.lt/en/ →Services →Issue of licences and permits

2020-01-08T14:27:40+03:00

About the Author: