Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Teismo nutartimi pripažinta, kad kazino ne vieta rūkyti.
//Teismo nutartimi pripažinta, kad kazino ne vieta rūkyti.

Teismo nutartimi pripažinta, kad kazino ne vieta rūkyti.

Departamentas 2017-07-27 skyrė UAB „Olimpic casino group baltija“ 289 eurų baudą nustačius, kad Įmonės kazino patalpose yra rūkoma. Įmonė nesutiko su Departamento nustatytu pažeidimu ir argumentuodama, tuo kad patalpoje, kurioje rūkoma, nėra išduotas leidimas verstis lošimo veikla, pateikė skundą dėl Departamento priimto nutarimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB  „Olimpic casino group baltija“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad įstatymų leidėjas Įstatymu nustatė vietas, kuriose uždraudė rūkyti. Kai kuriose įstatyme išvardintose vietose, atsižvelgiant į įstaigų paskirtį, įstatymų leidėjas šį draudimą nustatė be jokių išlygų. Kitais atvejais šį draudimą nustatė su išlyga, kad atitinkamose vietose, kuriose draudžiama rūkyti, gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti, tokiu teisiniu reguliavimo siekdamas užtikrinti, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Įstatymo 19 str. 1 d. 5 p. pirmiausia yra adresuotas išvardintose įstaigose aptarnaujantiems klientams ir jų lankytojams, todėl nustatytas draudimas rūkyti yra absoliutus.

Su Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo nutarimu galite susipažinti čia

2019-11-15T10:39:25+03:00

About the Author: